Wszelkie prawa do wszystkich materiałów zamieszczanych w tej publikacji są zastrzeżone. Kopiowanie treści, schematów, rysunków lub zdjęć oraz ich rozpowszechnianie w jakiekolwiek formie bez zezwolenia jest wzbronione.

Naruszenie praw autorskich będzie skutkować odpowiedzialnością prawną, określoną w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisach kodeksu cywilnego.